Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omvang

Omvang

bedragen * € 1.000,-

aantal

2017
bedrag

aantal

2018
bedrag

aantal

2019
bedrag

aantal

2020
bedrag

Sociaal

Inwoners

173.250

26.493

174.600

26.703

175.600

26.863

176.700

27.033

Eenouderhuishoudens

5.758

1.199

5.772

1.202

5.783

1.205

5.790

1.206

Eenpersoonshuishoudens

50.837

1.085

51.482

1.107

52.151

1.122

52.816

1.136

Jongeren < 20 jaar

34.726

8.424

34.673

8.411

34.571

8.386

34.463

8.360

Ouderen 65+

26.307

2.095

26.985

2.149

27.632

2.200

28.278

2.251

Ouderen  75-85 jaar

8.189

215

8.377

220

8.657

227

8.977

236

Lage inkomens 65-

29.179

1.286

29.474

1.299

29.772

1.312

30.073

1.326

Huishouden met laag inkomen  (drempel)

20.981

9.591

21.146

9.695

21.334

9.782

21.545

9.878

huishoudens

97.124

8.789

97.808

8.851

98.481

8.912

99.135

8.971

Bijstandsontvangers

7.307

15.394

7.536

15.974

7.661

16.322

7.774

16.573

Uitkeringsontvangers

17.066

1.426

17.298

1.445

17.382

1.452

17.508

1.463

Minderheden

13.867

4.441

14.031

4.493

14.197

4.546

14.364

4.600

Centrumfunctie

Klanten potentieel lokaal

200.600

7.864

200.600

7.864

200.600

7.864

200.600

7.864

Klanten potentieel regionaal

350.710

7.802

350.710

7.826

350.710

7.826

350.710

7.826

Leerlingen VO

12.314

4.562

12.529

4.642

12.745

4.722

12.962

4.803

Leerlingen (V)SO

5.812

1.341

5.843

1.348

5.874

1.356

5.905

1.363

Extra groei leerlingen VO

972

214

1105

244

1277

282

1109

245

Infrastructuur

oppervlakte land

5.330

219

5.330

219

5.330

219

5.330

219

oppervlakte land * bodemfactor  gemeente

5.330

141

5.330

143

5.330

143

5.330

143

oppervlakte binnenwater

430

16

430

16

430

16

430

16

Oppervlakte bebouwing

743

442

756

450

769

458

782

466

oppervlakte bebouwing kern

684

780

694

791

704

802

714

814

oppervlakte bebouwing buitengebied

59

57

62

59

65

62

68

65

Opp bebouwing woonkernen* bodemfactor woonkernen

684

2.113

694

2.144

704

2.175

714

2.206

Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor buiitengebied

59

90

62

94

65

99

68

103

Woonruimten

81.976

4.896

83.276

4.974

84.376

5.040

85.276

5.094

Woonruimten * bodemfactor woonkernen

81.976

4.164

83.276

4.230

84.376

4.285

85.276

4.331

Historische kern

20

64

20

64

20

64

20

64

Bewoonde oorden

16.196

507

16.196

507

16.196

507

16.196

507

Bewoonde oorden met historische kernen

14.335

1.229

14.335

1.229

14.335

1.229

14.335

1.229

ISV (a) stadsvernieuwing

1,13%

140

1,13%

140

1,13%

140

1,13%

140

ISV (b) herstructurering

1,41%

107

1,41%

107

1,41%

107

1,41%

107

Omgevingsadressendichtheid

200.512

14.900

205.774

15.297

210.601

15.656

214.980

15.982

Oeverlengte * Bodemfactor gemeente

1.556

18

1.556

18

1.556

18

1.556

18

Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor

46.802

272

47.166

275

47.436

276

47.734

278

Meerkernigheid

4

36

4

36

4

36

4

36

kernen met minstens 500 adressen

2

111

2

111

2

111

2

111

Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied

4

59

4

60

4

60

4

60

Bedrijfsvestigingen

14.948

1.130

14.948

1.130

14.948

1.130

14.948

1.130

OZB niet woningen

3.197

1.217

3.267

1.244

3.267

1.244

3.267

1.244

Algemeen

Vast bedrag

236

236

236

236

Bedrag in basis

135.165

137.047

138.492

139.733

Punten uitkerings factor

1,420

56.769

1,445

60.986

1,458

63.429

1,478

66.792

Subtotaal uitgavenijkingen

191.934

198.033

201.921

206.525

OZB  waarde woning eigenaar

-12.855

-13.092

-13.293

-13.457

OZB niet-woningen  eigenaar

-5.085

-5.195

-5.195

-5.195

OZB niet woningen  gebruiker incl. De Pater

-4.028

-4.117

-4.117

-4.117

Subtotaal Algemene Uitkering.

169.966

175.629

179.316

183.756

cumulatieregeling

-425

-186

-67

0

aanvulling BAG

15

0

0

0

Suppletieregeling  afschaffing OZB woningen gebruiker

1.298

865

433

0

Decentralisatie Uitkeringen

Beeldende kunst en vormgeving

150

150

150

150

maatschappelijke opvang

10.266

10.266

10.266

10.266

gezond in de stad

395

0

0

0

versterking peuterspeelzaalwerk ( 2010 > )

238

238

238

238

preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > )

605

605

605

605

bodemsanering ( 2016-2020 )

1.166

1.166

1.166

1.166

vrouwenopvang

2.835

3.054

3.054

3.054

voorschoolse voorziening peuters

208

312

416

520

LHBT-emancipatiebeleid

20

0

0

0

veiligheidshuizen

219

219

219

219

Impuls brede school sport en cultuur (comb. functie)

531

531

531

531

Integratie-uitkeringen

Integratie-uitkering W.M.O.  Huishoudelijke verz.

12.166

12.166

12.166

12.268

vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014

358

411

411

411

Stelpost prijscompensatie

0

-2.024

-4.119

-6.218

Stelpost VHROSV

-500

-500

-500

-500

subtotaal gemeentefonds

199.511

202.902

204.284

206.465

Sociaal domein

jeugd

37.609

38.027

38.027

38.033

WMO taken alle gemeenten

23.194

22.953

22.731

22.619

WMO beschermd wonen centrumgemeenten

50.209

51.761

52.940

52.933

participatie

35.456

34.092

33.137

31.875

subtotaal sociaal domein

146.468

146.833

146.835

145.461

Totaal gemeentefonds

345.979

349.735

351.119

351.926