Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Een zorgzame stad realiseren we alleen samen met onze inwoners en met onze partners. Voor zelfregie is niet alleen ondersteuning nodig waarvoor wij verantwoordelijk zijn, maar ook de inzet van mensen uit onze stad, verzekerde zorg, wonen, een stabiele financiele positie, onderwijs en werk. Een zorgzame stad bouwen we dus samen met onze inwoners en partners zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars.
In de uitvoering van het Aanvalsplan armoede en schulden werken we goed samen met onder meer zorg- en welzijnsinstellingen, de STIPS, Sociaal Wijkteams en Regieteams, vrijwillige initiatieven, energiebedrijven en bewindvoerders.