Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Incidentele reservemutaties

Bedragen * € 1 miljoen

Programma

Reserve

2017

2018

2019

2020

Stortingen

Maatwerk interventie

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,8

Planexploitaties VGP januari 2016

Bestuur en Middelen

Saldireserve

1,2

0,8

2,6

4,3

Levensduur verlengd onderhoud activeren

Bestuur en Middelen

Saldireserve

5,0

4,5

4,1

3,7

Bodemsanering

Mobiliteit

Res. Decentr-uitkering bodemsanering

0,1

0,3

Totaal incidentele stortingen

7,1

5,6

6,7

8,0

Onttrekkingen

Uitvoering toelage hulp bij het huishouden

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,6

Kosten verhoogde asielinstroom

Bestuur en Middelen

Saldireserve

0,4

Planexploitaties VGP januari 2016

Grondbeleid

Saldireserve

0,1

0,1

0,1

0,1

Bijdrage Koers West

Grondbeleid

Saldireserve

1,2

1,2

1,2

1,2

Ontrekkingen uit reserve jeugd

Zorg & Welzijn

WMO-jeugd

0,5

Bodemsanering

Mobiliteit

Res. Decentr-uitkering bodemsanering

0,3

0,2

Totaal incidentele onttrekkingen

2,7

1,3

1,6

1,5

Totaal incidentele reserve mutaties

4,3

4,3

5,1

6,5