Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Nijmegen is een aantrekkelijke stad om te wonen. Mensen trekken naar de stad en ook Nijmegen zal de komende jaren blijven groeien. Voor de komende tijd hebben we een grote bouw-ambitie om deze groei goed te kunnen accommoderen. Met de ontwikkeling van het Waalfront, de Waalsprong en andere projecten blijven we een dynamische en aantrekkelijke, sterke woonstad met een goed investeringsklimaat. We geven prioriteit aan woningbouw in de Waalsprong en het Waalfront.
De woningmarkt zit in een opgaande lijn en het aantal transacties zit weer op het oude niveau van voor 2008. Dat biedt de kans om het tempo in de productie op te schroeven in de Waalsprong en het Waalfront. Ook in de bestaande stad zien we dat projecten die stil lagen weer worden opgepakt, zoals de afbouw van Onder Onnes, het voormalig Jacobsterrein aan de Molenweg en het circusterrein in Hatert. Een aantrekkelijke woonstad gaat om meer dan goede en voldoende woningen. Ligging, bereikbaarheid, een goed economisch klimaat, een divers voorzieningenniveau, cultureel aanbod en cultuurhistorische elementen in het stadsbeeld dragen allemaal bij aan de aantrekkelijkheid voor bewoners en bezoekers.