Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Belangrijke partners bij de uitwerking en realisatie zijn: de regiogemeenten en andere overheden, UWV, vakbonden, Werkbedrijf, Leerplicht RMC, werkgevers, bedrijven, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, Economische Raad Nijmegen, intermediaire organisaties zoals Kvk, Health Valley, Businesscluster Semiconductors en Kiemt, ondernemers- en bedrijvenverenigingen zoals IKN, ECN, VNO/NCW.