Begroting 2017 - 2020
PCPortal

We zien een grote potentie voor een groene economie in onze regio. Met grote en kleine bedrijven, onderzoek- en onderwijsinstellingen en mede-overheden willen we dit potentieel ontsluiten, verbinden en versterken. We verwachten dat als bedrijven meer van elkaars productieketens weten er nieuwe vormen van bedrijvigheid ontstaan die stevig kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie, die gebruik maakt van hernieuwbare grondstoffen en voorkomt dat niet bruikbare afvalstromen ontstaan.
Ook bij de uitwerking van het programma voor Nijmegen European Green Capital 2018 zullen we intensief samenwerken met diverse stedelijke, regionale en landelijke partners. Bestaande netwerken als Power2Nijmegen en het Nijmeegs Energieconvenant vormen daarvoor een goed startpunt.