Begroting 2017 - 2020
PCPortal

De binnenstad is steeds in beweging. Winkelmeters verdwijnen, andere functies nemen in belang toe. Er is een transformatieproces gaande van “place to buy” naar “place to meet”. Maar die transformatie gaat niet vanzelf. We moeten ondernemers en eigenaren kansen geven de binnenstad opnieuw uit te vinden. Om transformatie in de binnenstad zo veel mogelijk van de grond te krijgen is het belangrijk dat nieuwe initiatieven in de binnenstad vanuit de markt zo goed mogelijk worden gefaciliteerd. Ruimte bieden voor nieuw, wat al goed is nog verder versterken. Een sterke en aantrekkelijke binnenstad is essentieel voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners in Nijmegen en daarmee voor een goed functionerende stedelijke en regionale economie.