Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Het thema Stad in de regio gaat uitsluitend over de samenwerking met partners in de regio zoals buurgemeenten, overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen, corporaties etc. Vanuit de inhoud geven we onze regionale en grensoverschrijdende partnerschappen vorm.