Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De afname van de lasten in 2017 met € 2,0 loopt als gevolg van eerdere bezuinigingen  vanaf 2015 jaarlijks structureel op met € 2,0 ton tot uiteindelijk € 1,0 miljoen in 2017. Hiermee is de taakstelling voor de middelenafdeling volledig ingevuld.