Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

In 2017 zijn de lasten € 1,8 ton lager ten opzichte van 2016.
We hebben in 2016 voor de afwikkeling van een aantal subsidieprojecten eenmalig extra accountantskosten moeten maken van € 0,6 ton.
Voor de opheffing van de Stadsregio was in 2016 een aanvullend budget beschikbaar van € 0,5 ton.
Als laatste hebben we lagere apparaatskosten van € 0,7 ton.

De opheffing van de Stadsregio in 2016 levert een incidentele extra opbrengst op van € 2,5 ton.

In het meerjarig beeld hebben we in de lasten en baten  geen significante afwijkingen.