Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De afname van de lasten met € 1,5 ton in 2017 is het gevolg van de bezuiniging taakstelling binnen de middelen afdelingen.
In 2017 is de laatste tranche van de taakstelling ingevuld.

Het meerjarig beeld laat geen significante afwijkingen zien.