Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Onze belangrijkste prioriteiten voor 2017 zijn:

 • We maken onze digitale producten makkelijker en sneller. De focus ligt op het optimaliseren van deze producten. Daarnaast breiden we onze digitale dienstverlening uit daar waar het kan.
 • Digitaal tenzij….. We werken digitaal waar dat kan. Daarnaast blijft er ook ruimte voor persoonlijke aandacht en ondersteuning. We zorgen voor een goed vangnet voor niet digivaardigen in onze gemeente.
 • De dienstverlening is ook maatwerkgericht:
  • Eenvoudige en “snelle” vragen beantwoorden we zoveel mogelijk door digitale middelen. Bij het gebruik van de digitale middelen en bij meer complexe vragen ondersteunen we de klanten.
  • Voor bedlegerige inwoners verlenen wij een thuisservice (documenten burgerzaken).
  • Door de ingevoerde Open Vraag Spraak Herkenning zijn wij in staat de klantvraag beter te routeren, zodat de beller meteen een medewerker aan de lijn krijgt die goed is toegerust om deze vraag op te pakken. En uiteindelijk zal ook de gespreksduur worden verkort.
  • De gemeentelijke website wordt vernieuwd. Hierbij is gekozen voor een insteek waarbij de behoefte van de websitebezoeker leidend is.
  • Voor de zomerpiek is de Stadswinkel een aantal avonden extra geopend om de extra klantvraag op te vangen.
  • We streven ernaar om in 2017 in het Steunpunt ook de complexe vragen (bijvoorbeeld een naturalisatieverzoek) burgerzaken af te handelen.
 • De fysieke bezoeker kan nog op twee locaties op afspraak terecht binnen de openingstijden van de Stadswinkel inclusief de donderdagavond en drie dagen in het Steunpunt. Klanten die een fysiek bezoek brengen, ontvangen wij alleen maar op afspraak. Als klanten zonder afspraak komen, krijgen zij nog dezelfde dag een afspraak of op een later tijdstip. Voor spoedgevallen wordt een uitzondering gemaakt.
 • Een volledig en betrouwbaar beheer van de basisregistratie personen. In overleg met de regiogemeenten vindt een gezamenlijke aanbesteding van de software plaats (operatie BRP).
 • We zorgen dat de basisregistratie personen actueel blijft door o.a. adresonderzoeken uit te voeren. Het kabinet heeft besloten de adreskwaliteit te verbeteren door middel van een landelijke samenwerking tussen gemeenten en afnemers. Hiervoor wordt in ieder geval tot 2023 een vergoeding ter beschikking gesteld per onderzoek. Wij zetten hier extra formatie op in om de kwaliteit te verbeteren.
 • Wij organiseren de Tweede Kamerverkiezing die op 15 maart 2017 plaatsvindt.