Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

nieuw beleid

C7. Verduurzaming gemeentelijke energiecontract

-125

-125

-230

bestaand beleid

B14. Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit Nijmegen

-50

-50

-50

-50

Totaal

-50

-175

-175

-280

Verduurzaming gemeentelijke energiecontract
We hebben momenteel een energiecontract tot 1 januari 2018. Daarna moeten we een nieuw contract hebben. We bereiden samen met de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen een innovatieve aanbesteding voor ons gemeentelijk energieverbruik voor. Het doel is om zoveel mogelijk duurzame energie uit de regio af te nemen en bij voorkeur van additionele (dus nog te realiseren) energiebronnen. Uit de verkenning blijkt dat de meerkosten voor de duurzame energie minimaal € 125.000 per jaar en maximaal € 230.000 per jaar zal zijn. Deze kosten zijn voor de programma's die nu ook de energie verbruiken en betalen: Openbare Ruimte, Vastgoed, Sport en Accommodaties en Personeel, Informatie en Facilitair.

Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit Nijmegen
Sinds 2004 zijn in Nijmegen communicatie, monitoring, metingen en maatregelen voor luchtkwaliteit, vooral in Nijmegen-West ontwikkeld. Lange tijd zijn daar structurele budgetten voor beschikbaar geweest vanuit ISV, provincie Gelderland en Stadsregio. In de jaren 2010-2015 zijn de budgetten grotendeels weggevallen. Terwijl er nieuwe taken voor metingen (bv in het kader van West Wil Groene Buffer en het coalitieakkoord) zijn bijgekomen. Lang zijn de tekorten opgevangen uit restant middelen. Maar nu in 2016 is de rek eruit. Daarnaast vraagt het coalitieakkoord om intensivering van het luchtbeleid (o.a. roetnorm). De huidige beschikbare middelen (€ 20.000) zijn daarvoor te beperkt en daarom voegen we € 50.000 toe aan het luchtbudget.