Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Lasten

Meerjarig stijgen de lasten van € 1,7 miljoen in 2017 naar € 1,9 miljoen in 2020. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen met betrekking tot evenementenlocaties.
Ten opzichte van het begrotingsjaar 2016 dalen de incidentele begrote lasten met € 850.000
 in 2017 omdat in 2016 in het kader van Wij Zijn Nijmegen (WZN) een aantal bijzondere evenementen werd georganiseerd. Voor WZN is in 2016 een eenmalig bedrag begroot van in totaal € 700.000. Daarnaast is er voor de Vrede van Nijmegen-penning een bedrag van € 55.000 in de begroting 2016 opgenomen, alsmede een bedrag van € 95.000 voor de Giro.
Naast de incidentele daling van de lasten zien we ook een structurele stijging van de lasten door de toevoeging van een extra budget van € 230.000 vanuit de zomernota voor de uitvoering van onze Citymarketing.
Per saldo wordt hiermee grotendeels de daling van de begrote lasten van in totaal € 600.000 verklaard.

Baten
Aan baten is er meerjarig een bedrag van € 200.000 aan opbrengsten meegenomen. Dit betreffen voornamelijk inkomsten die een relatie hebben met de 4-Daagse, zoals bijvoorbeeld de legesinkomsten en de parkeerinkomsten van het transferium tijdens de Vierdaagse. In 2016 zijn er nog extra opbrengsten in de begroting opgenomen : een bijdrage van de kosten van de Giro van de Provincie van  € 95.000,  alsmede externe bijdragen voor de organisatie van de Vrede van Nijmegen Penning ( € 55.000) . Dit verklaart de daling in begrotingsjaar 2017 en verder ten opzichte het jaar 2016 van  € 150.000