Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

Cultuureducatie en amateurkunst hebben als belangrijke kenmerken het bewust maken van jong en oud  van de ‘lol’ en betekenis  van kunst en cultuur, zowel in productieve als in consumptieve zin. En natuurlijk is het de bedoeling dat kinderen ‘hun leven lang’ kunst en cultuur beleven. We zorgen voor cultuureducatie op de brede scholen en faciliteren het bemiddelingspunt Cultuur en School Nijmegen, waar cultureel educatief aanbod voor primair- en voortgezet onderwijs van culturele aanbieders in Nijmegen gematcht wordt met de vraag vanuit het onderwijs. De Kunstbus zetten we in om jonge  kinderen kennis te laten maken met het musea en voorstellingen  in Nijmegen en omgeving.
Het huis der kunsten de Lindenberg zorgt voor een divers en kwalitatief cursusaanbod van diverse disciplines voor jongeren tot 18 jaar. Het gaat met name om muziekcursussen, beeldend, theater en dans. Door de subsidie van het fonds voor cultuurparticipatie te cofinancieren verbeteren we de kwaliteit van cultuureducatie op basisscholen. Dit project Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) zetten we voort. In 2017 starten we met een nieuwe periode waarin we voortbouwen op de ingezette koers van 2013-2016. We gaan verder met de 17 basisscholen die al meedoen met CMK en kijken waar uitbreiding mogelijk is.
Amateurkunst faciliteren we via een subsidieregeling  gericht op activiteiten/voorstellingen. Dit werpt zijn vruchten af. Steeds meer amateurclubs dienen een aanvraag in voor activiteiten van hun club.
Daarnaast geven we 14  Hafabra’s een meerjarige subsidie.