Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

In de meerjarenbegroting op dit product lopen de lasten van € 4.1 miljoen in 2016 op naar 4,2 miljoen in 2020. De stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de indexeringen die in de begroting 2017 zijn opgenomen. De baten blijven meerjarig op hetzelfde niveau.