Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting


Vanaf 2016 is de structuur van dit product  vereenvoudigd door het aantal deelproductnummers terug te brengen naar de vier belangrijkste deelproducten.

Voor beheer en ontsluiten van de vakbondsarchieven wordt in de periode 2016-2018 een a-structurele bijdrage ontvangen van in totaal € 113.000. Hierdoor zijn de lasten en baten a-structureel wat hoger in deze periode.
Verder verminderen de totale kosten  in de periode 2017-2020 vanwege lagere kosten voor de  centrale overhead.