Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De begrote lasten dalen van € 2,2 miljoen in 2016 naar €1,7 miljoen voor het jaar 2017 en verder. Dit wordt veroorzaakt doordat er in het jaar 2016 voor het laatst een werkbudget begroot is voor de beeldende kunst vanuit de 1% regeling. Hierdoor dalen de lasten met € 85.000 in 2017.
Daarnaast is er in 2016 een eenmalige bijdrage begroot ten behoeve van de Bastei van € 450.000.
Dit veroorzaakt in totaal een daling van de begrote lasten van ruim € 0,5 miljoen.

De baten dalen om de bovenstaande redenen in 2017 eveneens met ruim € 0,5  miljoen.