Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Burgerlijke stand:
Voor de verhuizing van de Stadswinkel in 2016 naar de Mariënbeurs was a-structureel € 100.000 beschikbaar voor extra specifieke aanpassingen.

Brp:
Voor de kosten van de projectleiding voor het project modernisering BRP was t/m  2016 € 30.000 geraamd. Vanaf 2017 is hier geen budget voor beschikbaar. Daarnaast is er vanaf 2018 is er sprake van een lagere doorbelasting.
Vanaf 2019 worden er rente en afschrijvingskosten toegerekend aan dit product i.v.m. de gemaakte investeringskosten voor de modernisering van de BRP.

Reisdocumenten:
Het aantal te verstrekken reisdocumenten in 2017 ligt hoger dan in 2016. In 2018 ligt het weer iets lager om vervolgens vanaf 2019 sterk te dalen.
Aan de inkomstenkant (ontvangen rijks- en gemeenteleges) treedt dan nl. een daling op van € 1.800.000 en aan de uitgavenkant (doorbetaling van de rijksleges) een daling van € 1.000.000.
De oorzaak van deze sterke daling is de verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten van 5 naar 10 jaar in 2014, waarvan het effect voor het eerst zichtbaar wordt in 2019.

Rijbewijzen:
Er is een lichte schommeling in de aantallen wat de afwijkingen in bedragen verklaart.

Verkiezingen:
In 2017 en 2018 is er één verkiezing gepland; in 2019 zijn er twee verkiezingen gepland en in 2020 staat er geen verkiezing op het programma. In 2019 is het budget daarom  € 350.000 hoger en in 2020 € 300.000 lager ten opzichte van het budget van 2017.