Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De kosten voor het product Dienstverlening bestaan vrijwel geheel uit doorberekening van de vaste doorbelasting en de centrale overhead.
De vernieuwing van de gemeentelijke website leidt in 2016 en 2017 tot a-structurele kosten van resp. € 320.000 en € 33.000. Vanaf 2017 zijn de structurele kosten voor onderhoud en beheer zijn € 40.000.