Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten in 2017 stijgen ten opzichte van 2016 met € 0,4 ton. Dit verschil, alsmede in de daaropvolgende jaren, is volledig het gevolg van variërende kapitaallasten.

De baten in 2017 stijgen ten opzichte van 2016 met € 0,1 ton, als gevolg van een reservemutatie. In de overige jaren geen verschillen.