Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten in 2017 dalen met € 0,7 ton ten opzichte van 2016. Dit verschil wordt verklaard door de  effiëncykorting binnen de ODRN waardoor de gemeentelijke bijdrage t/m 2017 met 10% wordt verlaagd ten opzichte van de start van de ODRN.
De lastenstijging in 2018 (0,6 ton) is het gevolg van indexering.

Er zijn geen begrote baten.