Begroting 2017 - 2020
PCPortal

De module Werkbedrijf van de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen) levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het programma Economie en Werk. Binnen het Werkbedrijf worden alle op re-integratie gerichte gemeentelijke taken op basis van de Participatiewet uitgevoerd, inclusief de sociale werkvoorziening. De GR WNO (Breed) bestaat formeel nog op het moment van opstellen van de Stadsbegroting 2017-2020. Breed is echter 'in liquidatie'. De taken van Breed worden sinds 1 januari 2016 uitgevoerd door het Werkbedrijf. Breed wordt naar verwachting eind 2016 opgeheven.