Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

bestaand beleid

B19. Beheer en onderhoud lift Veerpoorttrappen

-20

-20

-20

-20

B21. Gemeentelijk bijdrage aan Waalfront

Totaal

-20

-20

-20

-20

Beheer en onderhoud lift Veerpoorttrappen
In de planexploitatie Oostelijke Waalkade is niet voorzien in het beheer en onderhoud van de lift bij de Veerpoorttrappen. Binnen het programma is geen ruimte om deze kosten op te vangen. Hierbij gaat het om een bedrag van € 20.000 structureel vanaf 2016.

Gemeentelijke bijdrage Waalfront
Jaarlijks wordt uit hoofde van de stadsbegroting een bijdrage aan de planexploitatie Waalfront gedaan tot 2025. Daarin is in de Stadsbegroting voorzien, nu gaat het om de toegevoegde jaarschijf 2020.