Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Bijdrage verbonden partijen

Vanuit het programma Grondbeleid participeren wij in de publiek private samenwerking Waalfront en de gemeenschappelijke regelingen Bijsterhuizen en Bergerden. Via deze partijen worden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt en uitgevoerd.