Begroting 2017 - 2020
PCPortal

We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Nijmegen een fatsoenlijk bestaan hebben. We zijn er van overtuigd dat het hebben van werk en inkomen daarbij van groot belang is. Wanneer er sprake is van werkloosheid, armoede of schuldenproblematiek dan bieden we ondersteuning. Dit kan door middel van het bemiddelen naar werk, het verstrekken van een uitkering, het bieden van inkomensaanvullende maatregelen of door middel van het bieden van schulddienstverlening. Ook subsidiëren we organisaties in Nijmegen, zoals de Voedselbank, de Kledingbank, Leergeld, het Inter-lokaal en Humanitas. Zodoende doen we er als gemeente samen met de organisaties in de stad alles aan om een passende ondersteuning te bieden en schrijnende situaties te voorkomen en te bestrijden.