Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Nijmegen moet goed en betrouwbaar bereikbaar zijn en blijven. Dat is belangrijk voor onze inwoners, bezoekers en de economische vitaliteit van de (binnen)stad. Ook streven we naar schoon en duurzaam vervoer. Daarom zetten we stevig in op groen openbaar vervoer, fietsgebruik en andere duurzame vormen van vervoer. Ook streven we naar toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige (fiets)parkeergelegenheid en een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid.

Aan de hand van 5 doelstellingen sturen wij op het bereiken van het maatschappelijk effect:

  1. Vergroten bereikbaarheid en doorstroming
  2. Vergroten kwaliteit, kwantiteit en gebruik parkeervoorzieningen
  3. Verhogen verkeersveiligheid
  4. Stimuleren deelname Openbaar Vervoer
  5. Stimuleren fietsgebruik