Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Wij beogen een aantrekkelijke leefomgeving voor en door bewoners en bedrijven. Een aantrekkelijke leefomgeving waar mensen elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte en deze samen met anderen onderhouden en er zich verantwoordelijk voor voelen. Een openbare ruimte die voor ieder toegankelijk is en waar ruimte is voor initiatieven die worden gefaciliteerd door de gemeente.

Wij dragen zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van de stad van vandaag en morgen.