Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Met het programma Wijkontwikkeling staan we midden in de Nijmeegse samenleving. We dragen bij aan leefbare en veilige wijken, met goede sociale relaties en samenhang in buurten. Onze wijkmanagers en projectleiders vormen de spil in wijknetwerken, waarbij iedereen aan zet is: bewoners, gemeente en instellingen. We verbinden vraag en aanbod van bewoners, wijkpartijen en de gemeente aan elkaar, zorgen voor kennisuitwisseling over ontwikkelingen in de wijken en de aansluiting tussen praktijk en beleid. Door onze inzet bevorderen we ‘meedoen’ op allerlei manieren: van het vormgeven aan de eigen fysieke leefomgeving, tot het organiseren van allerhande activiteiten. We dragen bij aan een zo direct mogelijk contact tussen de gemeente en de wijk. Door analyses, gerichte interventies, het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken op het gebied van participatie en het ondersteunen van bewonersinitiatieven dragen we bij aan een sociaal veerkrachtige stad die bestand is tegen conflicten van binnenuit en van buitenaf.