Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Veranderingen vanuit de Zomernota

bedragen * € 1.000,-

2017

2018

2019

2020

Inkomen & armoedebestrijdig (BUIG)

IA8. Extra bijdrage voor CAZ

500

500

500

500

Vluchtelingen

V1. projectkosten

-447

V2. Middelen tbv programma Zorg & Welzijn

-165

V7. Project kosten: personele kosten opvangen binnen afdeling

100

V10. Bed, bad brood: versobering / dekking binnen Z&W

92

Totaal

81

500

500

500

Extra bijdrage voor CAZ
We hevelen structureel € 500.000 over vanuit het programma Zorg & Welzijn naar het programma Inkomen & Armoedebestrijding ten behoeve van een goede aanvullende verzekering voor met name chronisch zieken en gehandicapten.

Vluchtelingen
De verhoogde instroom vluchtelingen vraagt om een hogere middeleninzet voor het programma Zorg en Welzijn. De extra kosten bestaan uit tijdelijke extra projectkosten (V1) en extra programmakosten (V2) voor o.a. de maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring en de bed, bad en broodvoorziening. Een deel van de extra kosten kan binnen het programma opgevangen worden (V7 en V10). Per saldo resteert er een bedrag van € 420.000.