Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Via dit programma participeren wij in de gemeenschappelijke regeling Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen. Deze verbonden partij regelt de aanbesteding en coördinatie van het doelgroepenvervoer in de regio.