Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten van het product "Verkeer" stijgen ten opzichte van 2016 in 2017 met € 5,5 ton met een daling in 2018 van € 3,5 ton en uiteindelijk een stijging van  € 4,3 ton in 2020.

In 2017 wordt het internationaal evenement "Velo-city 2017" georganiseerd door de Gemeente Nijmegen en Arnhem. De voorbereiding vindt grotendeels plaats in 2016 terwijl met name de uitgaven in 2017 plaatsvinden. In 2017 gaat het om een incidenteel aanvullend bedrag  van € 7,5 ton.
Een aantal o.a. met extern gefinancierde projecten totaal € 5,5 ton worden in 2016 afgewikkeld.

Door de nieuwe investeringsimpulsen voor het bereikbaar en verkeer veilig houden van de stad stijgen de investeringslasten meerjarig vanaf 2017 met € 3,5 ton tot uiteindelijk € 1,5 miljoen in 2020.

 In 2017 worden nog aanvullende opbrengsten verwacht  voor het internationaal evenement Velo-city 2017  van  € 5,0 ton tot en vervallen de incidenteel inkomsten 2016 voor het project Beter Benutten € 3,5 ton.

Het verval in 2018 van de lasten en baten wordt veroorzaakt door de beëindiging van het project Velo-city 2017 en toename van de kapitaallasten.

Zowel de lasten als baten zijn vanaf 2019 consistent en laten geen groot verval zien.