Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Stimuleren ontwikkelingskansen daalt met € 0,7 miljoen van € 8,5 miljoen in 2016 naar € 7,8 miljoen in 2017. Deze toename van het saldo hangt vooral samen met centrale bijstelling van de apparaatskosten.

Het subsidiebudget voor Programma Onderwijs daalt vooralsnog in 2017. Een deel van de oplading van het subsidiebudget 2017 vindt plaats na ontvangst van de rijksbeschikking 2017. Dit leidt tot een daling van € 2,7 miljoen van zowel de begrote baten als lasten.

Na 2017 is geen sprake van significante wijzigingen in het beschikbare budget.