Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Zorgplicht Onderwijshuisvesting stijgt met € 0,2 miljoen (1%) van € 16,5 miljoen in 2016 naar € 16,7 miljoen in 2017, onder meer door indexeringseffecten en bijstelling van de apparaatskosten. Hier staat een lichte daling tegenover door afloop van de in 2016 beschikbare a-structurele rijksmiddelen voor het onderwijs aan vluchtelingen. Na 2017 stijgt het saldo verder naar € 17,3 miljoen in 2019, onder andere door een toename van de begrote kapitaallasten in verband met de nieuwbouw van de brede school in Groot Oosterhout.