Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Aan de lastenkant worden de verschillen ten opzichte van 2016 verklaard door indexering.
Aan de batenkant zijn inkomsten uit PV-vergoedingen geraamd. In 2016 zijn deze eenmalig met verwerking van de Zomernota 2016 teruggeraamd.