Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Omschrijving

Binnen het product Sportaccommodaties realiseren wij sportvoorzieningen, die breed toegankelijk zijn, veilig en voldoende onderhouden. Onze focus  ligt op het op orde houden van de kwaliteit van de huidige gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, niet op uitbreiding van het areaal aan sportaccommodaties.

Wat gaan we doen in 2017?

 • De notitie Buitensportaccommodaties zal in het 2e kwartaal worden vastgesteld. Vervolgens zal een Uitvoeringsplan worden opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de beschikbare investeringsmiddelen worden ingezet.  
 • Met de notitie Buitensportaccommodaties onderzoeken wij of de verwachte groei van het aantal voetbalteams  in Nijmegen Noord het rechtvaardig om in 2017 een extra (kunstgras)veld aan te leggen.
 • In 2017 werken we een toekomstvisie uit ten aanzien van toekomst zwembaden in Nijmegen.
 • We werken de mogelijkheid uit tot realisatie van een zgn. Groen Lint voor Nijmegen-Noord in Hof van Holland. Dit betreft een sportieve route die de 3 nieuw te bouwen wijken met elkaar verbindt. Het Lint heeft een verbindende functie voor ontmoeten, spelen, bewegen en sport. Het lint is o.a. gekoppeld aan de speelpleinen van de scholen en aan een nieuw aan te leggen multifunctioneel sportveld ter grootte van een pupillenveld. Dit veld kan gebruikt worden door de diverse sportverenigingen, de scholen en de buurt.
 • In het Coalitieakkoord is voor 2017 € 675.000 beschikbaar gesteld als bijdrage voor de noodzakelijke vervanging en renovatie van hockeykunstgrasvelden. In 2017 worden door de Nijmeegse hockeyverenigingen 3 toplagen vervangen, 2 keer de infill vervangen, cirkels vervangen en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd.
 • In 2017 wordt een bijdrage van € 285.000 beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke vervanging van één (kunstgras) toplaag bij NEC Amateurs.  
 • In het 2de kwartaal van 2017 ronden we de renovatie van sporthal Meijhorst af.
 • In het 1ste kwartaal van 2017  wordt het project Romeinen in de Leemkuil (herinrichting van de kuil) opgeleverd.
 • In het eerste kwartaal van 2017 hebben we de aanbestedingsprocedure doorlopen en selecteren wij voor Talent Centraal een aannemer. Wij schatten in dat de aannemer na de bouwvakvakantie 2017 van start gaat met de uitvoering. De oplevering van Talent Centraal staat gepland voor medio 2018.
 • In het Coalitieakkoord is voor de periode 2015-2018 in totaal € 800.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke renovatie- en vervangingswerkzaamheden aan Nijmeegse zwembaden. In 2017 voert Sportfondsen Nijmegen voor ruim € 187.000 aan deze werkzaamheden uit. In 2017 voert Stichting Zwembad Dukenburg voor € 65.000 aan deze werkzaamheden uit.
 • In het Coalitieakkoord is voor de periode 2015-2018 in totaal € 300.000 beschikbaar gesteld voor het opknappen van Zwembad Dukenburg om een efficiëntere exploitatie en zelfbeheer mogelijk te maken. In 2017 voert Stichting Zwembad Dukenburg voor € 175.500 aan deze werkzaamheden uit.