Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

De lasten van het product Vergunningverlening bouwen nemen van 2016 naar 2017 af vanwege de financiële opgave terugloop bouwleges. Dit is een oplopende opgave vanuit de begroting van 2014 die aan de lastenkant is verwerkt in een te realiseren kostenreductie in 2017. Structureel resteert er op deze opgave nog € 6 ton.