Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product diversiteit neemt na de periode 2016-2017 af van € 1,9 miljoen naar € 1,5 miljoen voor de periode vanaf 2018. Deze daling van het saldo heeft te maken met de toekenning van extra budget voor de 'verhoogde instroom vluchtelingen' in 2016 en 2017.
Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste mutaties op lasten- en batenniveau.

Lasten
In 2017 nemen de lasten af met € 609.000. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • toename van € 30.000 vanwege een hoger toegekend budget voor de vluchtelingen in 2017 (verhoogde instroom vluchtelingen 2016-2017);
  • toename van € 24.000 door de indexering van subsidie- en materiële budgetten;
  • afname van € 664.000 i.v.m. begrote ontvangsten van het COA voor de 'maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring van statushouders'. Deze lasten- en baten zijn in 2016 a-structureel geraamd.

In 2018 nemen de lasten verder af met € 420.000. Deze daling wordt veroorzaakt door het wegvallen van het extra budget voor vluchtelingen. Het extra budget voor vluchtelingen is toegekend voor de jaren 2016 en 2017.

De begrote lasten laten vanaf 2018 een stabiel beeld zien van ca. € 1,5 mln.

Baten
In 2017 nemen de baten af met € 664.000. Deze afname wordt veroorzaakt doordat de ontvangsten van het COA voor de 'maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring van statushouders' a-structureel zijn geraamd. Vanaf 2017 zijn er vooralsnog geen baten geraamd.