Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

 -

Personeel: doorstroom

6,2 %

7%

7 %

7 %

7 %

7 %

 -

Ziekteverzuim

5,0 %

4,5%

4,5 %

4,5 %

4,0 %

4,0 %

 -

Rapportcijfer medewerkerstevredenheid

N.v.t.

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

In 2015  is het ziekteverzuim gestegen naar 5%, ook begin 2016 zien we een verdere stijging die boven de 5% uitkomt. We streven ernaar met onze aanpak om het verzuim gefaseerd terug te brengen. Voor 2016, 2017 en 2018 betekent dit een streefcijfer van 4,5% en voor 2019 en 2020 4%.De ambitie is om de Verbaannorm na te streven, dit is voor de gemeente Nijmegen 3,6%. De weergegeven percentages zijn het hoogst haalbare op dit moment.