Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

 -

Aantal bezoekers gesubsidieerde podia

561.244

520.000

550.000

550.000

550.000

550.000

 -

Aantal bezoekers gesubsidieerde musea

96.592

120.000

125.000

143.000

160.000

177.200

 -

Aantal uitleningen bibliotheek

1.187.671

1.134.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

 -

Aantal cursisten Lindenberg jonger dan 19

1.692

1.750

1.950

1.950

1.950

1.950

 -

Aantal gesubsidieerde amateurvoorstellingen

178

200

200

200

200

200

 -

Aantal bezoekers Huis van de Geschiedenis

21.648

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 -

Aantal visualisaties verleden verbeeld

2

2

2

2

2

2

 -

Aantal bezoekers website regionaal archief

239.000

190.000

240.000

240.000

240.000

240.000

 -

Aantal bezoekers studiezaal regionaal archief

6.100

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

 -

Aantal megaconcerten op de Goffert

2

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

 -

Positie Vierdaagse  in de top 100

1

top 3

top 3

top 3

top 3

top 3

  • De bezoekers van de gesubsidieerde podia zijn afkomstig van Doornroosje, Vereeniging & Schouwburg, Lindenbergtheater en LUX. We verhogen het doel omdat we met het nieuwe Doornroosje meer bezoekers trekken.
  • Dit betreft het aantal bezoekers van het Valkhofmuseum (MHV) en de Bastei samen. De verwachting is dat medio 2017 de Bastei open gaat. Door de verbouwing van het MHV verwachten we een stijgend aantal bezoekers in de komende jaren.
    Aantallen MHV: 2017: 100.000; 2018: 100.000; 2019: 110.000; 2020: 120.000.
    Aantallen van de Bastei: 2017: 25.000; 2018: 43.000; 2019: 50.000; 2020: 57.200.
  • Het verwachte aantal uitgeleende boeken van de bibliotheek verhogen we naar 1.200.000, omdat we verwachten dat de in 2016 geopende extra vestiging in Nijmegen-West leidt tot meer uitleningen.
  • Het aantal cursisten tot 18 jaar van de Lindenberg verhogen we naar 1.950 conform de afspraken in de budgetsubsidie.
  • Het aantal bezoeken aan de website van het archief verhogen we naar 240.000, conform het bereik in 2015.