Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 29,1

€ 3,2

rek. 2015

€ 28,8

€ 3,3

begr. 2016

€ 27,6

€ 2,6

begr. 2017

€ 27,7

€ 2,5

begr. 2018

€ 27,7

€ 2,5

begr. 2019

€ 27,7

€ 2,5

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Citymarketing en evenementen2,22,31,71,81,81,9
Culturele ketens14,213,813,813,813,813,8
Cultuureducatie en amateurkunst4,24,14,24,24,24,2
Cultuurhistorie3,53,83,53,63,63,6
Regionaal Archief2,72,62,62,52,52,5
Talent en kwaliteit2,42,21,71,71,71,7
29,128,827,627,727,727,7
Baten
Citymarketing en evenementen0,20,30,20,20,20,2
Culturele ketens0,50,10,10,10,10,1
Cultuurhistorie1,61,71,71,71,71,7
Regionaal Archief0,50,50,50,50,50,5
Talent en kwaliteit0,50,50,00,00,00,0
Cultuureducatie en amateurkunst0,00,00,00,00,00,0
3,23,32,62,52,52,5
Saldo van lasten en baten-25,8-25,6-25,1-25,1-25,2-25,2

Vanaf 2015 zijn de zes producten Citymarketing en evenementen, Culturele ketens, Cultuureducatie en amateurkunst, Cultuurhistorie, Regionaal archief en Talent en kwaliteit in de nieuwe programmastructuur van Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing samengevoegd. Voor dit programma hebben wij in 2017 een bedrag van € 27,6 miljoen nodig om de doelstellingen te realiseren. Dit budget is als volgt opgebouwd:

 1. Citymarketing & evenementen: Om de positie van de gemeente Nijmegen op internationaal en nationaal niveau te versterken geven wij in 2017 € 1,7 miljoen (6%) uit, voornamelijk aan meerjarige subsidies in het kader van evenementenbeleid.
 2. Culturele ketens: Het overgrote deel van het programmabudget van € 13,8 miljoen (50%) zetten we in voor de Culturele basis infrastructuur en in de vorm van subsidies aan vijf grote culturele instellingen. (Doornroosje, Vereeniging en schouwburg, OBGZ. Museum het Valkhof en Lux)
 3. Cultuureducatie en amateurkunst: Een bedrag van circa € 4,2 miljoen (15%) wordt ingezet voor cultuureducatie en amateurkunst. Dit betreft onder meer aan de 6e grote culturele instelling de Lindenberg en de subsidies voor amateurkunst.
 4. Cultuurhistorie: voor het inzichtelijk maken en houden van onze cultuurhistorische rijkdom geven we in 2017 € 3,5 miljoen (13%) uit.
 5. Regionaal Archief: voor de toegankelijkheid en de borging van het publiek geheugen (archiefdepot) begroten we in 2017 € 2,6 miljoen (9%).
 6. Talent en kwaliteit: Circa € 1,7 miljoen (7%) wordt ingezet voor het product Talent en kwaliteit. Binnen dit product zijn onder meer de productiehuizen, de festivals en de Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Nijmegen (SCiN) opgenomen.

Lasten
Ten opzichte van 2016 nemen de lasten van het programma in 2017 af met een bedrag van € 1.14 miljoen. De oorzaken hiervoor zijn de volgende:
De lasten dalen als gevolg van de eenmalige inzet van middelen voor:

 • Wij zijn Nijmegen (WZN) 2016, Vrede van Nijmegen, de leerstoel en de giro 2016 (totaal € 850.000)
 • de Bastei (totaal € 450.000)
 • het Valkhofwartier (totaal € 300.000 vanuit de zomernota 2016)
 • de 1% regeling (totaal € 85.000)

De structurele lasten stijgen in 2017 als gevolg van indexeringen met € 340.000.
Daarnaast wordt er een bedrag van in totaal € 230.000 toegevoegd aan Citymarketing vanuit de melding bij de Zomernota 2016: deze middelen worden ingezet voor Citymarketing (€ 175.000) en voor de organisatie van de Vrede van Nijmegen penning  en de leerstoel(€ 55.000).
De lasten na 2017 laten geen grote fluctuaties zien en zijn begroot op € 27,7 miljoen.

Baten
Ten opzichte van 2016 dalen de baten van het programma in 2017 met € 0,7 miljoen.
De baten dalen als gevolg van:

 • de Giro 2016 (totaal provinciale bijdrage € 95.000)
 • de Bastei (totale gemeentelijke bijdrage vanuit de bestemmingsreserve ISV € 450.000)
 • de 1% regeling (totaal € 85.000)

Vanaf 2018 laten de begrote baten een stabiel beeld zien van € 2.5 miljoen.