Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

 -

Klanttevredenheid telefonische dienstverlening

9,3

7,0

7,0

7,2

7,3

7,4

 -

Direct afgehandeld door 14024

49 %

50%

50 %

55 %

60 %

65 %

 -

Kwaliteit telefonie

7,4

7,0

7,0

7,2

7,3

7,4

 -

Klanttevredenheid dienstverlening Stadswinkel

8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

 -

% correcte persoonsgegevens in de Basisregistratie personen

99% %

98%

98 %

98 %

98 %

98 %

Het behaalde resultaat in 2015 geeft geen representatief beeld. Het aantal respondenten is te laag. We bezinnen ons op een andere manier om de klantwaardering te meten.