Begroting 2017 - 2020
PCPortal

€ 11,6

€ 2,8

rek. 2015

€ 9,6

€ 1,0

begr. 2016

€ 9,1

€ 0,6

begr. 2017

€ 9,3

€ 0,6

begr. 2018

€ 9,4

€ 0,8

begr. 2019

€ 9,3

€ 0,6

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201520162017201820192020
Lasten
Groen, natuur en woonomgeving4,02,82,82,82,92,9
Geluid, lucht en Bodem2,83,12,52,32,72,6
Milieubeheer bedrijven1,91,61,51,61,61,6
Klimaat & Energie2,92,22,32,52,22,2
11,69,69,19,39,49,3
Baten
Groen, natuur en woonomgeving1,20,00,00,00,00,0
Geluid, lucht en Bodem0,80,60,40,40,20,2
Klimaat & Energie0,60,40,20,20,60,4
Milieubeheer bedrijven0,10,00,00,00,00,0
2,81,00,60,60,80,6
Saldo van lasten en baten-8,8-8,6-8,6-8,6-8,7-8,6

Wij werken in Nijmegen aan een duurzame toekomst en een veilige en gezonde leefomgeving voor de bewoners. In 2017 geven we hieraan € 9,1 miljoen uit.

De lasten in 2017 zijn € 0,5 miljoen lager dan in 2016, als gevolg van:

  • de efficiencykorting binnen de ODRN (afname € 0,1 miljoen) waardoor de gemeentelijke bijdrage t/m 2017 met 10% wordt verlaagd ten opzichte van de start van de ODRN.
  • variaties in projecten met externe financiering vanuit het Rijk: Decentralisatie-uitkering Bodem (afname € 0,2 miljoen) en geluidssanering aan particuliere woningen (afname € 0,2 miljoen).

De variaties in de Decentralisatie-uitkering Bodem en geluidssanering aan particulieren woningen verklaren tevens de lagere baten van € 0,4 miljoen in 2017, alsmede de verschillen in lasten én baten in de overige jaren.