Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Algemene baten en lasten

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60778

Financiering

23.532

21.038

17.752

17.016

17.325

15.778

60779

Concernposten - Ove. Concernposten

924

303

307

307

307

307

60780

Concernposten - Stelposten

0

-2.867

1.640

5.168

4.700

6.212

60783

Saldo directie DBO-Directie

-3.267

-1.043

-807

0

0

0

60932

Mut. res. PG Financiering

2.965

3.965

2.753

2.998

3.236

3.594

60936

Mut. res. PG Concernposten

7.948

4.126

10.650

8.528

8.072

7.635

61009

Mut. res. PG Concernposten

376

525

0

0

0

0

61073

Bespaarde rente reserves

8

8

8

8

8

8

61125

Post Onvoorzien

0

402

441

441

441

441

32.486

26.456

32.743

34.465

34.089

33.974

Baten

60775

Uitkeringen gemeentefonds

193.798

202.355

199.512

202.902

204.284

206.465

60777

Opbrengst beleggingen

405

553

468

468

468

468

60778

Financiering

32.210

30.159

22.518

21.282

20.907

18.843

60779

Concernposten - Ove. Concernposten

4.756

1.511

1.522

1.550

1.574

1.574

60780

Concernposten - Stelposten

0

0

2.038

2.009

1.996

1.996

60783

Saldo directie DBO-Directie

-1.578

0

0

0

0

0

60936

Mut. res. PG Concernposten

6.166

460

0

0

0

0

61009

Mut. res. PG Concernposten

1.665

823

386

0

0

0

61073

Bespaarde rente reserves

4.541

3.972

2.761

3.005

3.244

3.601

61315

Integratieuitkering sociaal domein

146.791

145.177

146.468

146.833

146.835

145.461

388.755

385.009

375.671

378.049

379.308

378.408

Saldo van lasten en baten

356.269

358.553

342.928

343.584

345.219

344.434