Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Belastingen

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60498

kwijtschelding hondenbelasting

124

110

110

110

110

110

60737

Aanslagen woningen

132

110

112

112

111

112

60738

Bezwaar & beroep woningen

221

100

94

94

94

94

60739

Gegevensuitlevering woningen

26

32

33

33

33

33

60740

Gegevensverzameling woningen

554

750

760

760

758

760

60741

Inning en dwanginvordering woningen

0

1

1

1

1

1

60744

Overige kosten woningen

19

0

0

0

0

0

60745

Waardebepaling woningen

314

383

392

391

389

390

60746

Waardevastelling woningen

29

25

25

25

25

25

60747

Aanslagen niet-woningen

32

33

34

34

34

34

60748

Bezwaar & beroep niet woningen

-507

91

87

87

87

88

60749

Gegevensuitlevering niet-woningen

7

9

9

9

9

9

60750

Gegevensverzameling niet-woningen

129

166

169

169

168

169

60751

Inning en dwanginv. niet-woningen

0

1

1

1

1

1

60754

Overige kosten niet-woningen

14

0

0

0

0

0

60755

Waardebepaling niet-woningen

395

484

496

494

492

493

60756

Waardevaststelling niet-woningen

10

12

12

12

12

12

60757

Aanslagen Hondenbelasting

18

32

32

32

32

32

60758

Bezwaar & beroep Hondenbelasting

0

0

0

0

0

0

60759

Hondencontrole

220

276

282

282

281

281

60763

Bezwaar & beroep Reinigingsrecht

0

0

0

0

0

0

60766

Aanslagen Rioolrecht

22

55

56

55

55

55

60767

Bezwaar & beroep Rioolrecht

0

1

1

1

1

1

60770

Aanslagen Precariobelasting

20

27

28

28

28

28

61120

Kwijtschelding OZB

14

0

0

0

0

0

1.794

2.698

2.738

2.731

2.724

2.728

Baten

60739

Gegevensuitlevering woningen

1

0

0

0

0

0

60742

Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel

33.997

36.936

40.522

40.971

41.203

41.563

60752

Opbr. OZB niet-woningen eig.deel

18.566

25.323

32.255

38.359

39.173

39.973

60753

Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel

12.922

9.916

5.180

0

0

0

60761

Opbrengst Hondenbelasting

1.074

1.145

1.166

1.166

1.166

1.166

60767

Bezwaar & beroep Rioolrecht

75

75

75

75

75

75

60768

Inn. en dwanginv. Rioolrecht

1

1

1

1

1

1

60773

Opbrengst Precariobelasting

497

503

512

512

512

512

67.132

73.898

79.710

81.083

82.129

83.289

Saldo van lasten en baten

65.338

71.200

76.973

78.352

79.404

80.561