Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Bestuur & Ondersteuning

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60002

Besluitvormingsproces

1.316

1.338

1.279

1.281

1.292

1.294

60003

Bestuurssecretariaat

846

832

786

787

796

797

60004

College

2.347

2.381

2.410

2.401

2.392

2.395

60005

Concerncommunicatie

2.371

2.214

2.117

2.110

2.102

2.105

60008

Gemeentesecretaris

439

427

429

427

426

426

60013

Fractie ondersteuning

207

201

203

203

202

202

60014

Griffie

891

878

902

898

895

896

60015

Raad

2.098

1.992

1.989

1.981

1.974

1.977

60017

Rekenkamer

338

331

333

332

331

331

60018

Algem.juridische advisering

1.360

1.341

1.355

1.352

1.354

1.356

60081

Burgerjaarverslag

0

0

0

0

0

0

60788

Onderzoek en statistiek

1.283

1.324

1.263

1.265

1.277

1.278

61051

De Brug

2

0

0

0

0

0

61055

Openbare optredens / activiteiten

375

371

363

363

362

362

61056

Onderscheidingen

66

77

74

74

74

74

13.940

13.707

13.504

13.473

13.475

13.494

Baten

60018

Algem.juridische advisering

4

0

0

0

0

0

60788

Onderzoek en statistiek

20

144

147

147

147

147

24

144

147

147

147

147

Saldo van lasten en baten

13.915

N

13.562

N

13.356

N

13.326

N

13.328

N

13.347

N