Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Organisatie

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60703

Actieprogramma I-net

206

150

0

0

0

0

60729

Adv. en implementatie Personeel

2.156

2.277

2.327

2.299

2.290

2.294

60734

Rechtspositie

6

0

0

0

0

0

60736

Interimmanagement

30

10

9

8

8

8

61265

Glasvezelnetwerken

5

0

0

0

0

0

2.402

2.437

2.336

2.307

2.299

2.302

Baten

61265

Glasvezelnetwerken

5

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

2.397

N

2.437

N

2.336

N

2.307

N

2.299

N

2.302

N