Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Cultuurhistorie

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

61143

Archeologisch beleid en onderzoek

471

173

168

167

165

165

61144

Verleden Verbeeld

338

584

283

282

281

281

61145

Bescherming en Instandhouding

340

322

324

320

314

311

61272

Restauratie Monumenten

141

6

90

144

197

250

E000017

Externe opdrachten A&M

21

0

0

0

0

0

E000187

Externe opdrachten Archeologie

2.160

2.691

2.647

2.640

2.632

2.635

3.472

3.776

3.512

3.553

3.589

3.642

Baten

61143

Archeologisch beleid en onderzoek

36

0

0

0

0

0

61144

Verleden Verbeeld

25

0

0

0

0

0

61272

Restauratie Monumenten

628

6

0

0

0

0

E000017

Externe opdrachten A&M

22

0

0

0

0

0

E000187

Externe opdrachten Archeologie

867

1.741

1.741

1.741

1.741

1.741

1.578

1.747

1.741

1.741

1.741

1.741

Saldo van lasten en baten

1.894

N

2.029

N

1.772

N

1.813

N

1.848

N

1.901

N