Begroting 2017 - 2020
PCPortal

Financiële gegevens

Regionaal Archief

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

60789

Acquisitie Nijmegen

123

0

0

0

0

0

60790

Archiefinspectie Nijmegen

171

0

0

0

0

0

60791

Depot beheer Nijmegen

186

0

0

0

0

0

60792

Directe dienstverlening Nijmegen

486

0

0

0

0

0

60793

Indirecte dienstverlening Nijmegen

106

0

0

0

0

0

60794

Materieel beheer Nijmegen

284

0

0

0

0

0

60795

Ontsluit statisch archief Nijmegen

666

0

0

0

0

0

60796

Public Stim Wetensch Onderz Nijmegen

48

0

0

0

0

0

60797

Dienstverleningscontract Regio

117

0

0

0

0

0

60874

Wet.Verpl.Publiekrecht.taak

125

0

0

0

0

0

60883

Advies Digitale informatiesyst Nijm

104

0

0

0

0

0

60884

Manifestaties & Educaties Nijmegen

235

0

0

0

0

0

61330

Beheer en ontsluiten Nijmegen

0

1.711

1.692

1.661

1.645

1.648

61331

Dienstverlening Nijmegen

0

452

460

451

447

448

61332

Archiefwerkzh.voor derden

0

388

388

380

377

377

61333

Wettelijke Inspecties GR's

0

57

58

57

57

57

2.652

2.607

2.598

2.550

2.526

2.529

Baten

60791

Depot beheer Nijmegen

0

0

0

0

0

0

60792

Directe dienstverlening Nijmegen

4

0

0

0

0

0

60793

Indirecte dienstverlening Nijmegen

10

0

0

0

0

0

60797

Dienstverleningscontract Regio

443

0

0

0

0

0

60874

Wet.Verpl.Publiekrecht.taak

64

0

0

0

0

0

61330

Beheer en ontsluiten Nijmegen

0

47

48

18

0

0

61331

Dienstverlening Nijmegen

0

8

8

8

8

8

61332

Archiefwerkzh.voor derden

0

412

413

413

413

413

61333

Wettelijke Inspecties GR's

0

45

46

46

46

46

521

513

515

485

467

467

Saldo van lasten en baten

2.131

N

2.095

N

2.082

N

2.065

N

2.058

N

2.062

N