Begroting 2017 - 2020
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

 -

Er zijn geen indicatoren voor het programma Grondbeleid. Informatie over de voortgang van het programma wordt gegeven in de jaarlijkse Voortgang Grote Projecten (VGP).